TRALALOU

TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU
TRALALOU

DIVADELNÍ KROUŽEK
PRO DĚTI

DEN v týdnu bude upřesněn na začátku září (začínáme druhý týden v září)

od 16:45 - 18:15 hodin

věk 6 - 15 let

Tvorba dětí by měla vycházet z radosti ze setkávání ve skupině a ve vzájemné důvěře. Již od roku 2013 rozvíjíme dětský přirozený projev, cit pro rytmus a zvuky, sebepoznání, řeč těla, význam slova, zpěv, osobitý pohyb v prostoru, svět fantazie. Získáváme zkušenosti k správnému dýchání, hlasové a divadelní technice, střídání napětí a relaxace. Krůček po krůčku jdeme vstříc k sobě samým, nasloucháme druhým a společně se podílíme na přípravě společného představení.

V současné době hrajeme přestavení "Vílí pohádka" a "Moře plastu".

V průběhu roku pravidelně doprovázíme s recitačními a hudebními pásmy tradiční akce RC Radost (Masopustní průvod, Vynášení Morany, Letnice, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení).

Dále vystupujeme v Městské knihovně Tábor, v Husitském muzeu, ve Společenském domě Střelnice, v Kulturním domě v Bechyni, v Domě armády v Táboře, v Nemocnici Tábor (na dětském odd. a ONP), na akci Noc kostelů, na festivalu Táborská setkání, na Dni zemědělců na statku v Měšicích, na Festivalu amatérských divadel v Trafačce.

Kroužek vede: Michaela Dufková
Kurzovné: 1 000,-/pololetí
tel. 775 779 324
e-mail: miduf@seznam.cz

Facebook
Divoke husy